Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

25 marca 2017 r.

<<<więcej>>>
Wybory

Mamy nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną

<<<więcej>>>
Wybory

Ogólne Zgromadzenie Członków zwyczajne – sprawozdawczo-wyborcze

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Co nowego
24.02.2017 r. - Fotowotaika w audytingu i certyfikacji energetycznej

04.03.2017 r. 10.00-14.00 Fotowotaika w audytingu i certyfikacji energetycznej

1. Elementy instalacji fotowoltaicznej

2. Jak dobierać i optymalizować wielkość instalacji fotowoltaicznej

3. Fotowoltaika jutra - jakie są kierunki rozwoju?

4. Jak uwzględniać instalacje fotowoltaiczną w audycie energetycznym oraz świadectwach charakterystyki energetycznej?

5. Często popełniane błędy przy uwzględnieniu instalacji PV

 

Część szkolenia będzie prowadzić firma Ekosun z Bielska-Białej, specjalizująca się między innymi w projektowaniu i wykonywaniu instalacji PV.

 

Grupa 15-32 osób.

Odpłatność:

dla członków SCiAE - 40 zł

dla pozostałych osób - 80 zł (max. 7 osób)

 

Miejsce spotkania:

Centrum Hotelowo – Konferencyjne Witek, Kraków
Modlniczka, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlnica

Z dojazdem i parkingiem nie powinno być problemów
http://www.hotelwitek.pl/kontakt/dojazd

 

Spotkanie organizuje: Maciej Surówka (tel.606 223 128)

Deklaracja SCiAE Deklaracja SCiAE Deklaracja zgłoszenia na szkolenie

 

linia

24.02.2017 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 25 marca 2017 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

10. Zmiany w Statucie SCiAE

11. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

12. Wolne wnioski i dyskusja.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie zebrania.

 

Ponadto po zebraniu planowana jest przedstawienie propozycji SCiAE w zakresie zmian do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Zakładam, że całość potrwa ok 4h (+/- 1h)

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (najlepiej do 23.03)

Oczywiście spotkanie jest bezpłatne

 

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydziału Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2017