Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
Wybory

Ogólne Zgromadzenie Członków zwyczajne – sprawozdawczo-wyborcze

<<<więcej>>>
Wybory

Mostki Termiczne - ostatnie szkolenie w tym roku

<<<więcej>>>
Szkolenie Arcadia Termo

05.11.2016

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Co nowego
11.11.2016 r. - Wybory

10.12.2016 r. 10.00 Ogólne Zgromadzenie Członków zwyczajne – sprawozdawczo-wyborcze

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów

Energetycznych w Krakowie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze w dniu 10 grudnia 2016 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 10:00

Miejsce spotkania:

AGH -Budynek Wydziału Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 10:30 w tym samym miejscu i dniu.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podsumowanie funkcjonowania stowarzyszenie w ramach w ramach obecnej kadencji Zarządu stowarzyszenia
 7. Wybór członków do zarządu stowarzyszenia
 8. Wybór członków do komisji rewizyjnej
 9. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia na rok 2017
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zamknięcie zebrania.

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydziału Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

 

linia

09.11.2016 r. - Wybory

26.11.2016 r.10.00-15.00 Mostki termiczne liczone numerycznie

Wykonywanie obliczeń mostków termicznych w programie Therm i SAT

Zajęcia praktyczne na laptopach (wymagane jest przyniesienie własnego laptopa).

Grupa 15-30 osób.

 

Odpłatność:

dla członków SCiAE - 40 zł

dla pozostałych osób - 80 zł (max. 7 osób)

 

 

Miejsce spotkania:

Centrum Hotelowo – Konferencyjne Witek, Kraków
Modlniczka, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlnica

Z dojazdem i parkingiem nie powinno być problemów
http://www.hotelwitek.pl/kontakt/dojazd

 

Deklaracja SCiAE Deklaracja SCiAE Deklaracja zgłoszenia na szkolenie

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2016