Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
14.03.2020 r.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze

<<<więcej>>>
Szkolenia 22.02.2020 r. i 07.03.2020 r.

Najbliższe szkolenia - oświetlenie i SEP grupa 1

<<<więcej>>>
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Tekst jednolity

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Co nowego
12.02.2020 r. - 14.03.2020 r.

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie,

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 14 marca 2020 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

11. Wybór członków do Zarządu Stowarzyszenia

12. Wybór członków do Komisji Rewizyjnej

13. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Zamknięcie zebrania.

 

Zakładam, że całość potrwa ok 5h (+/- 1h)

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (najlepiej do 12.03 – chodzi o kwestie zakupu cateringu)

Oczywiście spotkanie jest bezpłatne

 

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydział‚u Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

 

linia

11.02.2020 r. - Szkolenia 22.02.2020 r. i 07.03.2020 r.

W najbliższym czasie zaplanowane są dwa szkolenia

22.02.2020 r. (sobota) 10.00-14.00 odbędzie się szkolenie "Projektowanie oświetlenia z wykorzystaniem narzędzi DIALUX oraz Philips Product Selector".

Ogólny program szkolenia:

1. przegląd i dobór produktów oświetleniowych w przemyśle
2. przegląd i dobór produktów oświetleniowych w biurach
3. dobór i optymalizacja opraw oświetleniowych w magazynach wysokiego składowania
4. zrozumieć technologię LED
5. przykład projektowania oświetlenia wewnętrznego w programie DIALUX evo np. wersja 8.2

07.03.2020 r. (sobota) 9.00-15.00 odbędzie się szkolenie i egzamin - "Uprawnienia energetyczne grupy 1 (urządzenia elektryczne)"


 Ogólny program szkolenia:

1.Podstawy prawne - Ustawa Prawo Energetyczne, przepisy wykonawcze (rozporządzenia)
2.Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych j racjonalnej gospodarki energetycznej
3.Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną
4.Sieci i instalacje elektryczne niskiego napięcia, ochrona przeciwporażeniowa
5.Wybrane wiadomości z zakresu elektroenergetyki i prądu elektrycznego
6.Aparatura kontrolno-pomiarowa
7.Sprzęt ochrony indywidualnej i zasady jego użytkowania udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
8.Przepisy BHP, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej

 

Szczegóły i deklaracja zgłoszenia w dziale Szkolenia.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2020