Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
Po wyborach

Mamy Nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną

<<<więcej>>>
11.06.2022 r.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze

<<<więcej>>>
webinarium 19.05.2022 r.

Domy do 70 m2, a charakterystyka energetyczna

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Co nowego
16.06.2022 r. - Po wyborach

Za nami sobotnie wyborcze spotkanie.


Pierwszy raz mieliśmy okazję spotkać się po przerwie spowodowanej Covid-19.
Z tego też powodu III kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwała o dwa lata dłużej.

W Zarządzie witamy dwóch nowych członków - Pani Katarzyna Gruba i Pan Mariusz Szczepan,
Komisję Rewizyjną zdominowały w 100% Panie. Witam Panią Renatę Kasprzyk w roli nowego członka Komisji Rewizyjnej

Z tego miejsca bardzo dziękuję za wieloletnia prace i wsparcie:
Andrzejowi Janasowi, który od samego początku (12 lat) był w Zarządzie Stowarzyszenia (wiceprezes Zarządu przez dwie kadencje i członek Zarządu)
Marianowi Sudkowi, który przez 9 lat pełnił funkcję członka Zarządu.
Maciejowi Muzyczukowi, który pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Gorąco wierzę, że nadal możemy liczyć na ich wsparcie i merytoryczną pomoc.

 

Zarząd:

Zarząd

Maciej Surówka – Prezes Zarządu
Danuta Kowalska – vice Prezes Zarządu
Maciej Mierzejewski– vice Prezes Zarządu
Katarzyna Gruba – członek Zarządu
Mariusz Szczepan – członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna

 

Małgorzata Fedorczak-Cisak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Klimek - vice przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Renata Kasprzyk – sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej

 

linia

08.05.2022 r. - 11.06.2022 r.

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie,

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 11 czerwca 2022 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

11. Wybór członków do Zarządu Stowarzyszenia

12. Wybór członków do Komisji Rewizyjnej

13. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Zamknięcie zebrania.

 

Zakładam, że całość potrwa ok 4h (+/- 1h)

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (najlepiej do 08.06 – chodzi o kwestie zakupu cateringu)

Oczywiście spotkanie jest bezpłatne

 

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydział‚u Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2021