Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
11.06.2022 r.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze

<<<więcej>>>
webinarium 19.05.2022 r.

Domy do 70 m2, a charakterystyka energetyczna

<<<więcej>>>
07.04.2022 r. (czwartek) godz. 20

Ceny energii w audycie energetycznym

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Co nowego
08.05.2022 r. - 11.06.2022 r.

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie,

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 11 czerwca 2022 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

11. Wybór członków do Zarządu Stowarzyszenia

12. Wybór członków do Komisji Rewizyjnej

13. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Zamknięcie zebrania.

 

Zakładam, że całość potrwa ok 4h (+/- 1h)

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (najlepiej do 08.06 – chodzi o kwestie zakupu cateringu)

Oczywiście spotkanie jest bezpłatne

 

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydział‚u Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

 

linia

28.04.2022 r. - webinarium 19.05.2022 r.

19.05.2022 r. (czwartek) godz. 20 - Domy do 70 m2, a charakterystyka energetyczna

 

Od 3 stycznia 2022 roku weszły przepisy umożliwiające budowę domu do 70 m2 bez pozwolenia na budowę.

W ramach naszego kolejnego spotkania chciałem poruszyć problem jak wygląda praktyczna kwestia spełnienia przez takie domy wymagań w zakresie EP.

 

Pytania, uwagi, czy spostrzeżenia można zadawać podczas spotkania lub wcześniej przesłać na adres stowarzyszenia. 

Też zachęcam do dyskusji podczas spotkania.

 

biuro@certyfikatorzy.org.pl

 

Prowadzący:

Maciej Surówka - Prezes Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

 

Rejestracja:

link do rejestracji

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2021