Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
2024.06.21

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
Nowa Dyrektywa

o charakterystyce energetycznej

<<<więcej>>>
Szkolenia

maj czerwiec 2024

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Statut

Autoryzowani Certyfikatorzy Energetyczni Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

linia

 

Zamieszczona lista dotyczy osób, które przeszły procedurę egzaminacyjną SCiAE, wykazały wysokie umiejętności i wiedzę w zakresie sporządzania certyfikatów energetycznych oraz ogólnej wiedzy budowlanej (np. instalacje wewnętrzne, OZE itp.).

1. Surówka Maciej
tel. 606 223 128, email: biuro@neutrino.pl, www.neutrino.pl
data ważności autoryzacji: 31 grudnia 2019 r.

2. Siudek Marian
tel. 503 802 321, email: siudek@agh.edu.pl,
data ważności autoryzacji: 31 grudnia 2019 r.

3. Brózda Łukasz
data ważności autoryzacji: 31 grudnia 2019 r.

4. Muzyczuk Maciej
tel. 507 701 454, maciej.muzyczuk@gmail.com
data ważności autoryzacji: 31 grudnia 2019 r.

5. Rajek Łukasz
data ważności autoryzacji: 31 grudnia 2019 r.

6. Wolak Urszula
tel. 607 047 435, email: uwolak@o2.pl,
data ważności autoryzacji: 31 grudnia 2019 r.

 

linia

Egzamin składa się z dwóch części:
  teoretycznej – test wielokrotnego wyboru– czas 1 h
  praktycznej - zadanie lub zadania testowe   – czas 3 h

Na części praktycznej można mieć laptop, normy, ustawy, itp.
Za zdany egzamin uznajemy wynik powyżej 70% punktów.
Egzamin  jest ważny trzy lata, czyli zdając egzamin w 2016 roku, certyfikat będzie ważny do 31.12.2019 r.

Odpłatność za egzamin wynosi: 240 zł

Zasady:
1. Egzamin zdawać może tylko osoba uprawniona do sporządzania certyfikatów i wpisana do rejestru (dopuszcza się warunkowo zdawanie egzaminu przez osoby, które są w trakcie uzyskiwania wpisu do rejestru),
2. Egzamin może zdawać tylko członek stowarzyszenia. Wystąpienie ze stowarzyszenia anuluje autoryzacje.

Przewidywany termin następnego egzaminu: 24 września 2016 r. (będzie to ostatni termin w 2016 roku)

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023