Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
2024.06.21

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
Nowa Dyrektywa

o charakterystyce energetycznej

<<<więcej>>>
Szkolenia

maj czerwiec 2024

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Polityka Prywatności

Przeglądając naszą stronę szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Nie stosujemy plików Cookies dla potrzeb śledzenia czy przeglądania strony www.

Jedyne dane jakie mogą być gromadzone to typowe dane zawarte w statystykach odwiedzin stron.

 

Tylko dla potrzeb logowania się do części przeznaczonej dla członków SCiAE stosujemy pliki cookie do kontrolowania połączenia.

W przypadku członków stowarzyszenia, gromadzimy typowe dane związane z bieżącym funkcjonowaniem stowarzyszenia.

 

linia

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
ul. św. Filipa 23/4 31-150 Kraków. Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354839. (dalej jako: „Administrator”).

2. Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@certyfikatorzy.org.pl

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
- bieżącego funkcjonowania stowarzyszenie np. kontakt z chłonkami SCiAE, organizacja szkoleń, spotkań itp.
- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w zakresie przetwarzania w celach analitycznych oraz archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- w celach marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania wiadomości e-mail zawierających niezamówioną informację handlową, wyświetlania reklam, przesyłania newslettera oraz w celach profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

5. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z zawartą umową, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, oraz do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

6. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: osoby fizyczne lub prawne oraz podmioty zainteresowane działalnością SCIAE.

7. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań. Administrator przetwarza dane osobowe w wyżej wymieniony sposób.

8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania zgody (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wobec profilowania oraz przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Dane niezbędne np. do wystawienia faktury, mogą być przekazywane innym podmiotom (np. dla potrzeb zakupu oprogramowania, zewnętrznych szkoleń ubezpieczeń, prenumerat czasopism itp.) w przypadku, gdy członek SCiAE będzie chciał skorzystać ze specjalnej oferty przygotowanej dla członków SCiAE.

10. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych i nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023