Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
14.03.2020 r.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze

<<<więcej>>>
Szkolenia 22.02.2020 r. i 07.03.2020 r.

Najbliższe szkolenia - oświetlenie i SEP grupa 1

<<<więcej>>>
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Tekst jednolity

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Szkolenia/Spotkania

Najbliższe szkolenia/spotkania:

linia

07.03.2020 r. (sobota) 9.00-15.00 - Uprawnienia energetyczne grupy 1 (urządzenia elektryczne)

 

Informacja o szkoleniu

W dniu 7 marca 2020 r. odbędzie się szkolenie na uprawnienia energetyczne grupy 1 (urządzenia elektryczne) dla członków naszego Stowarzyszenia.

Ogólny program szkolenia:

  1. Podstawy prawne - Ustawa Prawo Energetyczne, przepisy wykonawcze (rozporządzenia)
  2. Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych j racjonalnej gospodarki energetycznej
  3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną
  4. Sieci i instalacje elektryczne niskiego napięcia, ochrona przeciwporażeniowa
  5. Wybrane wiadomości z zakresu elektroenergetyki i prądu elektrycznego.
  6. Aparatura kontrolno-pomiarowa
  7. Sprzęt ochrony indywidualnej i zasady jego użytkowania udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  8. Przepisy BHP, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej


Po części szkoleniowej o godz. 15.00. zostanie przeprowadzony egzamin przez komisję kwalifikacyjną

 

Szkolenie organizuje:

Grzegorz Pawełczyk - tel. 606 110 285

 

Odpłatność:

Szkolenie: 250 zł

Koszt egzaminu:

Eksploatacja (E)-260 zł

Dozór (D)- 260 zł

(można zdawać jeden lub dwa egzaminy).

Uprawnienia są ważne 5 lat.

 

Szkolenie jest przewidziane dla członków SCiAE, który nie zalegają ze składkami

 

Miejsce spotkania:

Centrum Hotelowo - Konferencyjne Witek, Kraków
Modlniczka, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlnica

http://www.hotelwitek.pl/kontakt/dojazd

 

Deklaracja SCiAE Deklaracja SCiAE Deklaracja zgłoszenia na szkolenie

Zapisy trwają do 05.03.2020 r. godz. 9:00

linia

14.03.2020 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków (sprawozdawczo-wyborcze)

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie,

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 14 marca 2020 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

11. Wybór członków do Zarządu Stowarzyszenia

12. Wybór członków do Komisji Rewizyjnej

13. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Zamknięcie zebrania.

 

Zakładam, że całość potrwa ok 5h (+/- 1h)

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (najlepiej do 12.03 – chodzi o kwestie zakupu cateringu)

Oczywiście spotkanie jest bezpłatne

 

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydział‚u Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.


linia

28.03.2020 r. - Pompy ciepła (obliczenia i dobór)

Termin szkolenia jest uzależniony od daty zgromadzenia członków.

Wolimy uniknąć robienia dwóch spotkań/szkoleń tydzien po tygodniu.

Zapisy od 22.02.2020 r.

linia

25.04.2020 r. -  Warsztaty z metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Policzymy świadectwo charakterystyki energetycznej ręcznie (bez użycia komputerów lub z minimalną ich pomocą)

Szczegłóy i zapisy od 30.03.2020 r.

linia

16.05.2020 r. - Wstęp do audytu energetycznego cz 3

Kontynuacja naszych zajęć dotyczących audytu energetycznego.

Cz 3 i Cz 4 to będą praktyczne zajęcia przy komputerach.

Celem zajęć jest sporządzenie kompletnego audytu energetycznego.

Zapisy od 27.04.2020 r.

linia

06.06.2020 r. -  Wstęp do audytu energetycznego cz 4

Kontynuacja naszych zajęć dotyczących audytu energetycznego.

Cz 3 i Cz 4 to będą praktyczne zajęcia przy komputerach.

Celem zajęć jest sporządzenie kompletnego audytu energetycznego.

Zapisy od 27.04.2020 r.

linia

linia

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2020