Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
10.12.2022 r. (sobota) Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i Audyty Energetyczne w 2023 roku.

Szkolenie w Krakowie

<<<więcej>>>
Zmiana Przepisów

Nowelizacja Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

<<<więcej>>>
27.10.2022 - Webinarium

Design Builder

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Składki

Obowiązują następujące roczne wysokości składek

Składka normalna - 120 zł (10 zł/m-c)
Składka ulgowa - 36 zł (3 zł/m-c)

Ze składki ulgowej mogą skorzystać studenci (studia inż/lic/mgr) lub osoby bezrobotne.

Składki płaci się od następnego miesiąca po zapisaniu.
Składkę wpłacamy jednorazowo.

Osoby zalegające za składakami ponad 1 rok, będą skreślane z listy członków stowarzyszenia.

linia

 

 

Członkowie stowarzyszenia otrzymują przywieszkę (do wyboru w dwóch kolorach).

przywieszka

 

 

Potwierdzeniem przynależności do SCiAE są zaświadczenia w formie dyplomu.

dyplom

Takie zaświadczenia są zawsze ważne do końca pierwszego kwartału roku następnego niż opłaciło się składki.

Na każdym z dyplomów jest podany nr członka, który jest niezmienny oraz suma kontrolna, która pozwoli na weryfikacje takich zaświadczeń w przyszłości.

Dyplomy i przywieszki są do odebrania na naszych spotkaniach.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2021