Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
2024.06.21

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
Nowa Dyrektywa

o charakterystyce energetycznej

<<<więcej>>>
Szkolenia

maj czerwiec 2024

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Składki

Obowiązują następujące roczne wysokości składek

Składka normalna - 120 zł (10 zł/m-c)
Składka 75+ - 0 zł.
Osoby które ukończyły 75 lat są zwolnione z płacenia składek - (zwolnienie obowiązuje od roku w którym kończą 75 lat).

Składka ulgowa - 36 zł (3 zł/m-c).
Ze składki ulgowej mogą skorzystać studenci (studia inż/lic/mgr) lub osoby bezrobotne.

Składki płaci się od następnego miesiąca po zapisaniu.
Uwaga: Składkę wpłacamy jednorazowo !!!

Osoby zalegające za składakami ponad 1 rok, będą skreślane z listy członków stowarzyszenia.

linia

 

 

Członkowie stowarzyszenia otrzymują przywieszkę (do wyboru w dwóch kolorach).

przywieszka

 

 

Potwierdzeniem przynależności do SCiAE są zaświadczenia w formie dyplomu.

dyplom

Takie zaświadczenia są zawsze ważne do końca pierwszego kwartału roku następnego niż opłaciło się składki.

Na każdym z dyplomów jest podany nr członka, który jest niezmienny oraz suma kontrolna, która pozwoli na weryfikacje takich zaświadczeń w przyszłości.

Dyplomy i przywieszki są do odebrania na naszych spotkaniach.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023