Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
2024.06.21

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
Nowa Dyrektywa

o charakterystyce energetycznej

<<<więcej>>>
Szkolenia

maj czerwiec 2024

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Szkolenia/Spotkania - Archiwum

Szkolenia jakie się już odbyły

linia

Rok 2024

22.05.2024 r. - (Webinearium) Zastosowanie odgazowania próżniowego dla instalacji grzewczych i chłodniczych oraz jego wpływ na efektywność energetyczną

18.05.2024 r. - Świadectwa Energetyczne i Audyty Energetyczne 2024

17.05.2024 r. - Zastosowanie OZE w świadectwach energetycznych

28.03.2024 r. - (Webinearium) BMS

23.01.2024 r. - (Webinearium) Świadectwa Energetyczne Q&A

13.01.2024 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Program Arcadia (średniozaawansowany)

12.01.2024 r. - Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Program Arcadia (poziom podstawowy)

Rok 2023

09.12.2023 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Program Arcadia (średniozaawansowany)

08.12.2023 r. - Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Program BuildDesk

23.11.2023 r. - (Webinearium) c.w.u. w budynkach wielorodzinnych z zastosowaniem pompy ciepła

18.11.2023 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Program CERTO

17.11.2023 r. - Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Program Arcadia

30.09.2023 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Program Audytor OZC

29.09.2023 r. - Certyfikaty i Audyty Energetyczne. Jakie mamy problemy i co musimy zmienić

16.09.2023 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - obliczenia

10.06.2023 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Program Arcadia

09.06.2023 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - obliczenia

27.05.2023 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - obliczenia

19.05.2023 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

10.05.2023 r. - (Webinearium) Powietrzne pompy ciepła.

19.04.2023 r. - (Webinearium) Gruntowe pompy ciepła.

18.03.2023 r.Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - obliczenia

16.02.2023 r. - (Webinearium) Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  systemów scentralizowanych (sieci cieplnych).

18.01.2023 r. - (Webinearium) Audyty Energetyczne 2023

Rok 2022

10.12.2022 r. -  Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i Audyty Energetyczne w 2023 roku

27.10.2022 r. - (Webinearium) Design Builder

22-23.09.2022 r.Design Builder

11.06.2022 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

19.05.2022 r. - (Webinearium) Domy do 70 m2, a charakterystyka energetyczna

07.04.2022 r. - (Webinearium) Ceny energii w audycie energetycznym

03.03.2021 r. - (Webinearium) Co z rynkiem świadectw energetycznych

03.02.2022 r. - (Webinearium)  Audyt Energetyczny Q&A

Rok 2021

11.12.2021 r. - (Zdalnie) Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

09-10.12.2021 r. - (Webinearium) V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "JAKOŚĆ POWIETRZA A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2021"

05.11.2021 r. - (Webinearium) Zabytki i Energia: Fotowoltaika a obiekty historyczne

20.10.2021 r. - (Webinearium) Przygotowanie c.w.u. w oparciu o pompy ciepła dla budynków jedno i wielorodzinnych

30.06.2021 r. - (Webinearium) Technika pomp ciepła dla audytorów energetycznych cz.3

18.06.2021 r. - Uprawnienia energetyczne grupy 1 (uprawnienia pomiarowe dla urządzeń elektroenergetycznych)

19.05.2021 r. - (Webinearium) Pompy ciepła w świetle WT 2021 i pętle hydrauliczne

12.03.2021 r. - (Webinearium) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów po kolejnej nowelizacji

12.02.2021 r. - (Webinearium) audyt ex-ante, audyt ex-post

Rok 2020

19-20.11.2020 r. - (Webinearium) Konferencja Jakość Powietrza a Efektywność Energetyczna 2020

15.07.2020 r. - (Webinearium) Technika pomp ciepła dla audytorów energetycznych cz.2

24.06.2020 r. - (Webinearium) Technika pomp ciepła dla audytorów energetycznych cz.1

10.06.2020 r. - (Webinearium) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

27.05.2020 r. - (Webinearium) Zmiany w formie audytu energetycznego

07.03.2020 r.Uprawnienia energetyczne grupy 1 (urządzenia elektryczne)

22.02.2020 r. - Projektowanie oświetlenia z wykorzystaniem narzędzi DIALUX oraz Philips Product Selector

11.01.2020 r.Uprawnienia energetyczne grupy 2 (urządzenia cieplne)

Rok 2019

14.12.2019 r. - Błędy w świadectwach charakterystyki energetycznej.

16.11.2019 r. - Wstęp do audytu energetycznego cz 2

15.06.2019 r. - Forum „Świadectwa Energetyczne – co musimy zmienić?”

25.05.2019 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

11.05.2019 r.  Mostki termiczne liczone numerycznie

02.03.2019 r.  Wstęp do Audytu Energetycznego

Rok 2018

7-8.12.2018 r. - Uprawnienia energetyczne grupy 1 (urządzenia elektryczne)

17.11.2018 r. - Program Czyste Powietrze

20.10.2018 r. - Audyt efektywności energetycznej i białe certyfikaty

23.05.2018 r. - (Webinearium) ArCADia-TERMOCAD dla początkujących

12.05.2018 r. - Sporządzanie audytów energetycznych w Pakiecie programów CERTO

27.04.2018 r. - Systemy wewnętrznego oświetlenia LED w sektorze usług (Katowice)

21.04.2018 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

20.01.2018 r. - Systemy wewnętrznego oświetlenia LED w sektorze usług.

Rok 2017

09.12.2017 r. - Kolektory słoneczne i fotowoltaiczne w certyfikatach i audytach energetycznych.

01.12.2017 r. - (Webinearium) Propozycje zmian Statutu SCiAE

24.11.2017 r. - Świadectwa charakterystyki energetycznej w programie komputerowym Audytor OZC

30.09.2017 r. - Kompensacja mocy biernej. Metoda zużyciowa w charakterystyce energetycznej

28.06.2017 r. - (Webinearium) Nasze doświadczenia w sporządzaniu Audytów Przedsiębiorstw

27.05.2017 r.- Seminarium MLBE i SCiAE “Zastosowanie technik pomiarowych w budownictwie - Blower Door i Termowizja”

05-06.05.2017 r. - Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Hotelu Kotarz w Brennej - Błędy w audytach i świadectwach energetycznych budynków

07.04.2017 r. - Pompy Ciepła

25.03.2017 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

04.03.2017 r. - Fotowotaika w audytingu i certyfikacji energetycznej

14.01.2017 r. - Audyt Przemysłowy (Katowice)

Rok 2016

10.12.2016 r. - Ogólne Zgromadzenie Członków zwyczajne – sprawozdawczo-wyborcze.

26.11.2016 r. - Mostki termiczne liczone numerycznie.

05.11.2016 r. - Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej w programie Arcadia Termo.

15.10.2016 r. - Audit Przemysłowy - Normy i przepisy.

21.09.2016 r. - Mikrokogeneracja gazowa MCHP jako wysokosprawne źródło energii elektrycznej i ciepła dla budynków o różnych profilach zapotrzebowania na energię.

17.09.2016 r. - Program Jawor WFOŚiGW w Krakowie. Co nowego w efektywności energetycznej?

11.06.2016 r. - Audit Przemysłowy - Nowe szanse, wyzwania i zagrożenia dla Audytora.

23.04.2016 r. - Sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w programie komputerowym Audytor OZC.

12.03. 2016 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków.

20.02.2016 r. - Sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w programie komputerowym CERTO.

06.02.2016 r. - Egzamin SCiAE na Autoryzowanego Certyfikatora Energetycznego.

Rok 2015

12.12.2015 r. - Audyty i Certyfikaty Energetyczne - zmiany i plany na przyszłość.

21.11.2015 r. - Warsztaty z metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

19.09.2015 r. - Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Gazowe pompy ciepła.

18.04.2015 r. - Świadectwa energetyczne 2015.

11.04.2015 r. - Nowa misja – Niska emisja, Szkolenie wprowadzające do tematu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

07.03. 2015 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków.

Rok 2014

06.12.2014 r. - Plany zmian w metodologii liczenia świadectw charakterystyki energetycznej.

27.09.2014 r. - Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

08.03. 2014 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków.

Rok 2013

Rok 2012

12.05.2012 r. -   Programy WFOŚiGW w Krakowie.
Uwagi do obliczania świadectw i audytów energetycznych - obliczanie zysków od instalacji.

Rok 2011

20.10.2011 r. - Audyt energetyczny - obliczenia w programie Build Desk.

Rok 2010

Rok 2009

30.09.2009 r. - Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych i przyjęcie pierwotnej wersji Statutu Stowarzyszenia.

linia

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023