Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
Szkolenia wrzesień

Planujemy trzy spotkania

<<<więcej>>>
19.05.2023 r.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
25.11.2018 r. - Szkolenie SEP (grupa 1)

7-8.12.2018r.- Uprawnienia energetyczne grupy 1 (urządzenia elektryczne)

 

Informacja o szkoleniu

W dniach 7 - 8 grudnia 2018 r. odbędzie się szkolenie na uprawnienia energetyczne grupy 1 (urządzenia elektryczne) dla członków naszego Stowarzyszenia. Szkolenie odbędzie się w pensjonacie "Pod Tułem" w Goleszowie koło Cieszyna.

Szkolenie będzie prowadził nasz kolega Grzegorz Pawełczyk, który jest członkiem komisji kwalifikacyjnej nadającej uprawnienia powołanej przez URE.

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych.
Odpłatność:
240 zł + VAT dla członków Stowarzyszenia
340 zł + VAT dla pozostałych osób.

W ramach tej odpłatności będzie zapewnione:
- zakwaterowanie,
- catering,
- wykłady w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (2 dni).
 Trunki - we własnym zakresie.

Cel seminarium: przygotowanie do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych
w zakresie urządzeń energetycznych grupy 1.
Termin: 7 – 8 grudnia 2018 r
.

Ogólny program szkolenia:


Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Data

Imię i nazwisko wykładowcy

Uwagi

1.

Podstawy prawne - Ustawa Prawo Energetyczne, przepisy wykonawcze (rozporządzenia)

1,0

07.12.

Grzegorz Pawełczyk

 

2.

Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych j racjonalnej gospodarki energetycznej

2,0

07.12.

Grzegorz Pawełczyk

 

3.

Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających                                        i przesyłających energię elektryczną

3,0

07.12.

Grzegorz Pawełczyk

 

4.

Sieci i instalacje elektryczne niskiego napięcia, ochrona przeciwporażeniowa

2,0

07.12.

Grzegorz Pawełczyk

 

5.

Wybrane wiadomości z zakresu elektroenergetyki i prądu elektrycznego.

2,0

08.12.

Grzegorz Pawełczyk

 

6.

Aparatura kontrolno- pomiarowa

2,0

08.12.

Grzegorz Pawełczyk

 

7.

Sprzęt ochrony indywidualnej i zasady jego użytkowania udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

2,0

08.12.

Grzegorz Pawełczyk

 

8.

Przepisy BHP, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej

2,0

08.12.

   Grzegorz Pawełczyk

 

 

Razem

16 h

 

 

……………………………………………….

Po szkoleniu w dniu 08.12.2018. o godz. 15.00. zostanie przeprowadzony egzamin przez komisję kwalifikacyjną w składzie trzech osób.
Opłatę za egzamin w kwocie 210 od osoby należy wnieść po egzaminie na konto firmy szkoleniowej „Galileum”.

Wpłaty za zkolenie należy wnosić na konto firmy ENERBUD (w chwili zgłoszenia się na szkolenie) nr 29 1030 0019 0109 8510 0137 2898
wraz z podaniem danych do faktury (jeśli ktoś sobie życzy).
Uwaga: faktura z firmy ENERBUD obejmować będzie tylko koszty szkolenia.

 

Szkolenie organizuje:

Grzegorz Pawełczyk - tel. 606 110 285

 

Prosimy o zgłoszenia do dnia 3 grudnia 2018 r. 

Uwaga:
Ilość miejsc ograniczona do 17 osób. 

 

Deklaracja SCiAE Deklaracja zgłoszenia na szkolenie

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023