Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
2024.06.21

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
Nowa Dyrektywa

o charakterystyce energetycznej

<<<więcej>>>
Szkolenia

maj czerwiec 2024

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
09.11.2021 r. - 11.12.2021 r. - ZOZC

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie,

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 11 grudnia 2021 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019, 2020 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019 i  2020

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i  2020

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 i 2020

10.Regulamin pracy Zarządu

11. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w 2022 roku

12. Wolne wnioski i dyskusja.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie zebrania.

 

Miejsce spotkania:

Spotkanie wyłącznie w formie zdalnej (przez platformę clickmeeting) !!!

Każdy członek SCiAE otrzyma indywidualny link do zalogowania z początkiem grudnia (nie ma potrzeby rejestracji)

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023