Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
12,13.01.2024

Szkolenia styczniowe

<<<więcej>>>
Jest nas coraz więcej

360 osób

<<<więcej>>>
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
02.01.2023 r. - Zmiany Przepisów

Zmiany przepisów dla sporządzających audyty energetyczne.

Z dniem 1 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych

Wśród wielu zmian mamy:

 

Premia termomodernizacyjna wynosi

  • 26 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  • 31 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE)

Premia MZG
Z premii może korzystać inwestor będący gminą lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponują ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu na poprawę stanu technicznego tego zasobu.

Wysokość dofinansowania
Wysokość premii MZG wynosi do 60 proc. kosztów przedsięwzięcia

 

Uwaga: Uległa też zmiana karty audytu energetycznego i remontowego

 

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (w tym nowelizacji Ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów).

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023