Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
Szkolenia wrzesień

Planujemy trzy spotkania

<<<więcej>>>
19.05.2023 r.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
14.04.2023 r. - 19.05.2023 r.

linia

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie,

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 19 maja 2023 r. (piątek) w pierwszym terminie o godz. 18:00.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 18:30 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.

10. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w 2023 roku.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Zamknięcie zebrania.

 

Miejsce spotkania:

Spotkanie wyłącznie w formie zdalnej (przez platformę clickmeeting) !!!

Każdy członek SCiAE otrzyma indywidualny link do zalogowania z początkiem maja (nie ma potrzeby rejestracji)

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023