Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
Szkolenia wrzesień

Planujemy trzy spotkania

<<<więcej>>>
19.05.2023 r.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
20.11.2014 r. - Projekt nowych przepisów

Projekt Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii (październik 2014).

Projekt zakłada definicje budynku o niemal zerowym zużyciu energii na poziomie WT2021.


Przegroda

Współczynnik przenikania ciepła Umax

WT2008

WT 2014

WT2017*

WT2021*
Budynek o niemal zerowym zużyciu energii

Ściany zewnętrzne

0,30

0,25

0,23

0,20

dla stropodachów i stropów pod nieogrzewanym poddaszem lub nad przejazdem

0,25

0,20

0,18

0,15

dla stropów nad nieogrzewanymi piwnicami i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi

0,45

0,25

0,25

0,25

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

 

1,70-1,80

1,30

1,10

0,90

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Rodzaj budynku

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W
na potrzeby ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
[kWh/(m2 · rok)]

 

od 1 stycznia
2014 r.

 

od 1 stycznia
2017 r.

 

od 1 stycznia
2021 r.*)
Budynek o niemal zerowym zużyciu energii

 

1

Budynek mieszkalny:

a)      jednorodzinny

b)      wielorodzinny

 

120

105

 

95

85

 

70

65

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

95

85

75

 

3

Budynek użyteczności publicznej:
a)      opieki zdrowotnej
b)          pozostałe

 

390

65

 

290

60

 

190

45

4

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

110

90

70

*)  Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

 

Tworzący ten program nie dokonują żadnej analizy czy będzie techniczna możliwość budowy nowych budynków w tym standardzie.

Co więcej ten sam standard ma obowiązywać budynki istniejące, które będą poddawane gruntownej termomodernizacji.

 

Załączniki:

nowa metodologia Projekt Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii (październik 2014).

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023