Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
12,13.01.2024

Szkolenia styczniowe

<<<więcej>>>
Jest nas coraz więcej

360 osób

<<<więcej>>>
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
04.02.2015 r. - 07.03.2015 - Walne

W dniu 07 marca 2015 (sobota) o godz. 09:30 odbędzie się Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków.

Miejsce spotkania

Centrum Hotelowo – Konferencyjne Witek, Kraków
Modlniczka, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlnica
Sala Tarasowa

Z dojazdem i parkingiem nie powinno być problemów
http://www.hotelwitek.pl/kontakt/dojazd

 

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza siÄ™ na godzinÄ™ 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porzÄ…dku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

10. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Zamknięcie zebrania.

 

Ponadto po zebraniu planowana jest część szkoleniowa:

Praktyczne zastosowanie termowizji (z zajęciami praktycznymi i pomiarami kamerami termowizyjnymi)

Omówienie bieżącej sytuacji związanej z przepisami dotyczącymi audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej

 

Zakładam, że całość potrwa ok 4h (+/- 1h).

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (listę zamykam 03.03.2015).

Oczywiście istnieje możliwość udziału w części szkoleniowej osób spoza grona członków stowarzyszenia (w miarę wolnych miejsc)

Spotkanie jak zwykle jest bezpłatne.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023