Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
Forum „Świadectwa Energetyczne – co musimy zmienić?”

15.06.2019 r. (sobota) godz. 9.30-15.00

<<<więcej>>>
Projekt Nowelizacji Ustawy

Projekt nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

<<<więcej>>>
Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

25 maja 2019 r.

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
15.10.2015 r. - Zmiany w audytach energetycznych i remontowych

Zmiany w metodologii sporządzania audytów energetycznych

13 października 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Rozporządzenie zmienia wygląd kart audytu i zmienia część wzorów do obliczeń.

Dodatkowo będziemy musieli policzyć w "Nowym Audycie Energetycznym" udział odnawialnych źródeł energii. Zmiany też objęły audyt remontowy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia czyli od 29 października 2015 r.

Audyty, które zostały złożone w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się do nich przepisy dotychczasowe.

Zmiany nie są rewolucyjne, ale wprowadzają kolejny raz chaos w naszej branży.

Kosztem kosmetycznej zmiany tabelki dezaktualizujemy audyty energetyczne już wykonane. Przypomnę, że wprowadzenie tej zmiany zajęło MiR rok czasu.

Jako ciekawostkę podam że Rządowe Centrum Legislacji (stan na 15.10.2015 r.) dalej nie wie, że to rozporządzenie zostało opublikowane, a nawet że rozporządzenie zostało skierowane do podpisu ministra.

audyt

 

Załączniki:

pdf - Rozporządzenie z 3 września 2015 r.

linia

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2019