Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
12,13.01.2024

Szkolenia styczniowe

<<<więcej>>>
Jest nas coraz więcej

360 osób

<<<więcej>>>
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
17.10.2015 r. - RyÅ› - Nowe konsultacje

rys

 

NFOŚiGW prowadzi konsultacje wymagań technicznych do programu RYŚ.

Uwagi można zgłaszać do 25 października 2015 r.

Szczególnie interesujące są propozycje wymagań stawiane konsultantom, którzy mają sporządzać oceny energetyczne.

NFOŚiGW proponuje następujące wymagania:

Konsultantem uprawnionym do wykonywania ocen energetycznych wykonywanych przed (Ocena 1) i po (Ocena 2) realizacji przedsięwzięcia może być każda osoba, która spełnia co najmniej jedno z następujących wymagań:

a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (potwierdzone wpisem na listę Izby Architektów RP lub Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)

lub

b) posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone obecnością na jednej z powszechnie dostępnych list ekspertów, wskazanych na stronach internetowych NFOŚiGW.

Potwierdzenie spełnienia wymagań i znajomości programu wraz z wskazaniem numeru na liście lub numeru uprawnień musi zostać umieszczone na karcie oceny energetycznej podpisanej przez konsultanta.

Zatem weryfikatorzy programu NF-15/40 mają szanse się znaleźć na tej liście, ale wychodzi że audytorzy i certyfikatorzy energetyczni mają mniejszą wiedze niż specjaliści z branż gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

A w ramach oceny energetycznej należy policzyć energię końcową, ale wychodzi że nasze środowisko by to przerosło.

Autorzy programu poszli dalej i zaproponowali własny arkusz do oceny energetycznej (zamieszczam screeny tylko kilku stron), ale ostatnia zakładka do liczenia "uproszczonej energii końcowej" mocno zadziwia.

rys

Jak widać musimy podać współrzędne GPS. Przecież to istniejące domy i jak są odebrane to mają adres.

 

rys

Każdą stronę musimy podpisać. Czy współczynnik U mamy liczyć tylko jako suma d/lambda. Oj na bakier jesteśmy z PN

 

rys

O liczeniu U dla dachów już kilka razy omawialiśmy to na spotkaniach SCiAE. Ta tabelka nie rozwiązuje wszystkich możliwości.

 

rys

Podłoga na gruncie to temat rzeka. Też wymaga to dopracowania.

 

rys

Ocena wentylacji i instalacji

 

rys

 

I dochodzimy do końca. Mamy tabelkę gdzie energia końcowa (287,50kWh/m2) jest sumą energii końcowych ścian, dachu, podłogi, okien i instalacji wew. i instalacji c.o. i c.w.u.

NFOŚiGW nie podał przepisu jak to policzyć, ale specjaliści branż gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pewnie to wiedzą.

 

Na końcu jest dopisek " Uwaga: Powyższy kalkulator ma za zadanie jedynie uproszczone obliczenie efektu ekologicznego na potrzeby PP RYŚ - w celu monitoringu realizacji efektu ekologicznego, w poszczególnych przypadkach mogą wystąpić rozbieżności w podanym efekcie ekologicznym - niezgodnie z rzeczywistością. Kalkulator nie ma za zadanie zastąpić poprawnie wykonanego audytu"

To należy wykonywać audyt energetyczny w ramach programu RYŚ czy nie?

Warto wspierać Rysia, bo to bardzo dobry program

 

Link do programu:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/aktualnosci/art,1,konsultacje-wymagan-technicznych-do-programu.html

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023