Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
2024.06.21

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
Nowa Dyrektywa

o charakterystyce energetycznej

<<<więcej>>>
Szkolenia

maj czerwiec 2024

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
11.02.2016 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie CzÅ‚onków

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów

Energetycznych w Krakowie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 12 marca 2016 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30

 

Miejsce spotkania:

Centrum Hotelowo – Konferencyjne Witek, Kraków
Modlniczka, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlnica

http://www.hotelwitek.pl/kontakt/dojazd

 

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza siÄ™ na godzinÄ™ 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porzÄ…dku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

10. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Zamknięcie zebrania.

 

Ponadto po zebraniu planowana jest część szkoleniowa:

 Program NFOŚiGW – RYŚ – (Wytyczne, procedury, zakres oceny energetycznej)

Zakładam, że całość potrwa ok 4h (+/- 1h)

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (listę zamykam 29.02)

Jest to związane z koniecznością rezerwacji sali i zamówieniem catering

Oczywiście spotkanie jest bezpłatne

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023