Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
12,13.01.2024

Szkolenia styczniowe

<<<więcej>>>
Jest nas coraz więcej

360 osób

<<<więcej>>>
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
10.09.2016 r. - TysiÄ…ce ocen energetycznych

TysiÄ…ce ocen energetycznych

W sierpniu br. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dokonał zapytania w zakresie rozeznania rynku. Celem jest wykonanie ocen energetycznych dla 32 405 budynków.  Planowane zlecenie takich ocen w pakietach (1005, 4200,4400, 4500, 4200 oraz 7100 budynków).

Opracowania dotyczą budynków jedno i wielorodzinnych z kotłowniami węglowymi.

 W ramach oceny energetycznej należy wykonać:

  1. wizji lokalnej i oceny stanu istniejÄ…cego budynku,
  2. świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej),
  3. zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów(wskaźnik EPH+W),
  4. doboru mocy cieplnej urzÄ…dzenia grzewczego.

W ramach oceny należy tak dokonać optymalizacji, że maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie będzie większa większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (nie dotyczy to budynków zabytkowych)

w/w prace muszą dać co najmniej 30% redukcji emisji CO2.

 

Ciekawostką zlecenia jest wymógł posiadania potencjału kadrowego, który zapewni wykonanie w ciągu miesiąca od 300 do 2100 ocen.

ZamawiajÄ…cy nie przedstawia:

 1. w jaki sposób mamy dokonać optymalizacji co może skutkować zaleceniem we wszystkich budynkach np. kotła biomasowego  
 2. jakie są powierzchnie i kubatury budynków
 3. jaki jest stan dokumentacji technicznej

Ocena może być wykonana przez eksperta nie posiadającego uprawnień do opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest on czynnym zawodowo audytorem.

Oznacza to, że świadectwo charakterystyki energetycznej może być wykonane przez osobę nieuprawnioną.

 

link do strony UM: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1226349.html

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023