Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
12,13.01.2024

Szkolenia styczniowe

<<<więcej>>>
Jest nas coraz więcej

360 osób

<<<więcej>>>
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
11.11.2016 r. - Wybory

10.12.2016 r. 10.00 – Ogólne Zgromadzenie Członków zwyczajne – sprawozdawczo-wyborcze

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów

Energetycznych w Krakowie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze w dniu 10 grudnia 2016 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 10:00

Miejsce spotkania:

AGH -Budynek Wydziału Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza siÄ™ na godzinÄ™ 10:30 w tym samym miejscu i dniu.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Uchwalenie porzÄ…dku obrad Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podsumowanie funkcjonowania stowarzyszenie w ramach w ramach obecnej kadencji ZarzÄ…du stowarzyszenia
 7. Wybór członków do zarządu stowarzyszenia
 8. Wybór członków do komisji rewizyjnej
 9. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia na rok 2017
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zamknięcie zebrania.

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydziału Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023