Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
5 szkoleń

Do końca roku 2023 roku planujemy organizację 4 szkoleń stacjonarnych i webinarium

<<<więcej>>>
Szkolenia wrzesień

Planujemy trzy spotkania

<<<więcej>>>
19.05.2023 r.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Wiadomości
24.02.2017 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie CzÅ‚onków

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 25 marca 2017 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza siÄ™ na godzinÄ™ 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porzÄ…dku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

10. Zmiany w Statucie SCiAE

11. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

12. Wolne wnioski i dyskusja.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie zebrania.

 

Ponadto po zebraniu planowana jest przedstawienie propozycji SCiAE w zakresie zmian do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Zakładam, że całość potrwa ok 4h (+/- 1h)

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (najlepiej do 23.03)

Oczywiście spotkanie jest bezpłatne

 

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydziału Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023